Model BIM może zostać wyeksportowany do międzybranżowego formatu jakim jest IFC. Plik ten zawiera wszystkie informacje o modelu zawarte w projekcie oraz umożliwia jego przegląd w darmowych przeglądarkach plików IFC. Dzięki takiej możliwości wykonawca na placu budowy może bez problemu przejrzeć model 3D jak również uzyskać wszystkie informacje zawarte w projekcie o danym elemencie budynku, zarówno jeśli chodzi o model samej konstrukcji budynku jak i całą bryłę projektowanego obiektu.

Pomiary w czasie rzeczywistym

Przeglądarka plików IFC wyeksportowanych z modelu obiektu wykonanego w technologii BIM umożliwia szybkie wykonywanie pomiarów danego elementu. Przeglądarki te umożliwiają odczyt takich pomiarów z projektu jak:

  • wymiar krawędzi danego elementu składowego budynku,
  • powierzchnię zaznaczonego elementu,
  • objętość zaznaczonego jednego lub kilku elementów,
  • sumowanie zaznaczonych elementów.