Projekt BIM w pracy projektanta występuje obecnie w 6 poziomach szczegółowości. Poziomy określające dokładność danych zawartych w modelach to według standardów amerykańskich LOD (ang. Level of Development) zawarte są w opracowaniach AIA lub według standardów brytyjskich LOMD (ang. Level of Model Definition) z podziałem na dwa rodzaje informacji LOD / LOI (ang. Level Of model Detail / Level Of model Information) znajdujących się w normach brytyjskich z cyklu PAS:

 • LOD 100 – model koncepcyjny w którym element budynku jest przedstawiony w formie symboli graficznych,
 • LOD 200 – model ogólny w którym element modelu jest przedstawiony jest graficznie w sposób schematyczny z podstawowymi informacjami niegraficznymi takimi jak powierzchnia, objętość czy położenie,
 • LOD 300 – model jest przedstawiony graficznie w odpowiadającym rzeczywistości kształcie oraz wymiarami wraz z dokładnymi informacjami dotyczącymi wielkości, kształtu, położenia, orientacji i ilości. Umożliwia pobieranie informacji bezpośrednio z modelu budynku,
 • LOD 350 – model, który zawiera elementy przedstawiające w jaki sposób dany element połączony jest z innymi elementami budynku,
 • LOD 400 – model zawierający szczegółowe dane elementów budynku zawierające m. in. dostawców i producentów, rysunki montażowe czy specyfikację techniczną;
 • LOD 500 – element modelu zawierający wszystkie informację o budynku. Nie zwiększa szczegółowości modelu, a podnosi poziom informacji zebranych w procesie projektowania jak i samym procesie budowania obiektu. Informacje te wykorzystuje się podczas użytkowania i utrzymania budynku.

Wielowymiarowość modeli BIM

Model BIM jest zazwyczaj utożsamiany z modelem 3D zawierający dane geometryczne obiektu. Taki model daje zupełnie nowe możliwości jeśli chodzi o projektowanie dlatego, aby ułatwić komunikację sprecyzować poziom zaawansowania modelu, stosuje się schemat oznaczeń:

 • 2D– model płaski, dwuwymiarowy,
 • 3D – model przestrzenny, trójwymiarowy,
 • 4D – dane zawarte w modelu umożliwiające wykonanie hormonogramów dostaw i budowy,
 • 5D – dane zawarte w modelu pozwalające wykonać kosztorys oraz zaplanować budżet,
 • 6D – dane zawarte w projekcie niezbędne do przeprowadzenia  analiz oddziaływania obiektu na środowisko,
 • 7D–  dane zawarte w projekcie wspomagające zarządzanie i konserwację budynku w trakcie jego eksploatacji.

Model z chmury punktów

 

Skanowanie laserowe 3D już od jakiegoś czasu jest wykorzystywane w naszej pracowni do wykonywania inwentaryzacji 3D budynków. Skanowanie takie można śmiało nazwać nierozłącznym elementem projektu przebudowy w technologii BIM. Dzięki takiemu skanowaniu dostajemy szczegółowo odzwierciedlony budynek w formie chmury punktów wykonanej z dużą dokładnością. W takim pliku widoczne są wszystkie szczegóły budynku, które podczas zwykłej inwentaryzacji zostałyby prawdopodobnie pominięte lub w dużym stopniu uproszczone. Więcej o skanowaniu laserowym można przeczytać w zakładce „Skanowanie laserowe 3D” znajdującej się na górze strony.

Wykrywanie kolizji na etapie projektowania

Dzięki wykorzystaniu nowych technologii takich jak projektowanie w metodologii BIM możliwe jest symulowanie procesu budowy oraz łączenie ze sobą wszystkich branż biorących udział w procesie budowlanym. Naniesienie do projektu architektonicznego elementów modelu 3D konstrukcji budynku oraz instalacji wentylacji mechanicznej przebudowanej części budynku pozwala nam wykrywać oraz zmodyfikować kolizje tych elementów już w procesie projektowania.

Sporządzanie kosztorysów oraz harmonogramów robót

Kosztorysy z wykorzystaniem technologii BIM stają się łatwiejsze i dokładniejsze. Dzięki projektom zawierającym informację o budynku można dokładnie określić nakład materiału podczas sporządzania przedmiaru robót.

Możliwe jest również wykonanie harmonogramu robót budowlanych w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy. Harmonogram daje inwestorowi podgląd czasu trwania budowy w poszczególnych jej etapach, a wykonawcy pomaga sporządzić kalendarz dostaw poszczególnych materiałów budowlanych.