Wykonujemy pełnobranżowe projekty budowlane oraz wykonawcze, a także kosztorysy obiektów kubaturowych takich jak:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,
 • budynki biurowe i socjalne,
 • budynki oświaty i szkolnictwa tzn; żłobki, przedszkola i szkoły,
 • budynki produkcyjne i magazynowe,
 • budynki handlowe i usługowe np.: restauracje, sklepy w tym spożywcze,
 • budynki zamieszkania zbiorowego tzn; pensjonaty, hotele, motele, domy pomocy społecznej (dps), rodzinne domy pomocy, internaty, domy wypoczynkowe

zajmujemy się również:

 • inwentaryzacjami,
 • przebudowami i zmianą sposobu użytkowania powyższych budynków, z także zmianą konstrukcji dachu, nadbudową, termomodernizacją
 • oceną stanu technicznego i ekspertyzami budowlanymi konstrukcji budynków,
 • operatami wodnoprawnymi,
 • badaniami geologicznymi oraz badaniami składu chemicznego gleby,

Dodatkowo:

 • Wykonujemy projekty urbanistyczne oraz drogowe (parkingi, zjazdy indywidualne i publiczne)
 • Projektujemy wnętrza budynków mieszkalnych i komercyjnych oraz elewacje.
 • Oferujemy także sprzedaż i adaptacje budynków typowych jako doradca portalu domowy.pl, gdzie można znaleźć kilkanaście tysięcy projektów domów mieszkalnych oraz budynków usługowych i garaży.
 • Aby lepiej zobrazować klientowi techniczne rysunki projektu, wykonujemy wizualizacje obiektów.
 • Chętnie pomagamy w załatwianiu formalności urzędowych związanych z przygotowaniem projektu, map geodezyjnych do celów projektowych oraz badań geologicznych.

DOSTOSUJ OFERTĘ DLA SIEBIE

Przygotowaliśmy projekty obiektów kubaturowych w trzech wersjach, by mogli Państwo lepiej dopasować projekt do własnych potrzeb:

Basic

Projekt budowlany

Zakres podstawowy – wszystko co niezbędne

Medium

Projekt budowlany

Zakres rozszerzony

Top

Projekt budowlano-wykonawczy

Kompleksowa obsługa klienta
Basic Medium Top
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego / warunki zabudowy 1 o o
Mapy do celów projektowych z podkładem wysokościowym terenu o* o* o*
Zapewnienie dostawy / odbioru mediów (wod.-kan., energia, gaz, deszczówka) o o
Opinia stanu geotechnicznego gruntów / badania geotechniczne o o
Uzgodnienie lokalizacji zjazdu
Koncepcja
Zagospodarowanie terenu
Architektura
Konstrukcja
Podstawowe widoki 3D
Charakterystyka energetyczna budynku
Projekt zjazdu indywidualnego o** o** o**
Kolorystyka elewacji o
Zestawienie stolarki o
Zestawienie więźby dachowej o
Zestawienie materiałów o • + wycena
Zestawienie stali o • + wycena
Szczegółowe rysunki konstrukcyjne oraz architektoniczne o
Wizualizacje
4 egzemplarze projektu
Wirtualny spacer 3D
Projekty branżowe (elektryczne, sanitarne, gazowe) o*** o*** o***

• standard          o opcja z dopłatą          – brak możliwości

 

o *          mapy zamawia inwestor a następnie dostarcza do biura. Istnieje możliwość zamówienia map przez pracownię projektową.
Posiadamy bazę zaprzyjaźnionych geodetów, których możemy polecić.

o **        jeśli jest wymagany zostanie wyceniony indywidualnie

o ***      jeśli jest wymagany przez urząd / nie jest wymagany przez urząd ale zlecony przez inwestora – zostanie wyceniony indywidualnie 

1            oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku o wydanie warunków zabudowy

 

Uwaga: Każda wersja oferowanego przez nas projektu jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Wyższe wersje projektu są pomocne w procesie budowy.
Uzgodnienia w zakresie PPOŻ, SANEPID i BHP są wykonywane dodatkowo w zależności od charakteru i funkcji projektowanego budynku.
Projekty branżowe (elektryczne, sanitarne, gazowe) są wykonywane dodatkowo w zależności od wymagań urzędu, w którym będzie wydawane pozwolenie na budowę.
Wszelkie zmiany powyższych wersji należy konsultować w pracowni bz-02 w celu indywidualnej wyceny.