Aktualizacja prac budowlanych w Katowicach przy ul. Konwalii i Krokusów