29.08.2017

Aktualizacja prac budowlanych w Katowicach przy ul. Konwalii i Krokusów